סיוע לנזקקים

בכל מדינה מוסרית קיים המושג של רווחה, סעד, עזרה ותמיכה לאנשים הזקוקים לכך.