כח המח"צ בשוק ההון  

מח"צ חלונות (מידע חברות ציבוריות) הינה מערכת לאספקת מידע רחב ומפורט אודות חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה. מאגר המידע מתעדכן אחת ליום ומכיל נתונים מדוחות כספיים של חברות עד 8 שנים אחורנית, תמצית תיאור פעילותן, הענף ותחומי העיסוק שלהן, אחזקותיהן בחברות בנות ונכסים שברשותן, תמצית הנתונים לגבי בעלי עניין ופרוט חלקם בהון ובהצבעה וכן הודעות שונות שהתפרסמו בנוגע לחברות. בנוסף מאפשרת המערכת למשתמש לקבל נתונים על יחסים פיננסיים ומכפילים נוכחיים של החברות במאגר.