JACK : הנסיך של אי-אונליין

יתרונות המערכת:
- תוכנת מידע ומסחר משולבת.
- לא נדרשת שום התקנה.
- עובדת על טאבלטים ועל מחשבים רגילים באופן אוטומטי לחלוטין.
- הפריסה, ההגדרות, העדפות עוברות עם המשתמש בין מחשב למחשב.
- נראית כתוכנה, למרות שעובדת על הדפדפן בלבד.
- טבלאות מוכנות מראש (מעו"ף , אג"ח וכו'). המשתמש יכול לקבוע את השדות, כולל נתוני תיק משולבים.
- סימניות גדולות (כמו במגמה) וסימניות קטנות בחלונות.
- ניתן לבנות רשימות פרטיות.
- כל הנתונים שקיימים במגמה, כולל חישובי תשואות אג"ח ואופציות.
- גרפים. תוך יומיים והיסטוריים – שנים אחורה, כולל נרות וניתוחים.
- העברת הוראות זריזה.
- תמיכה בפקודות חכמות, GTC, העברת הוראות מתוך הגרף ומתוך חלון.
- רשימת ביצועים והוראות.
- שליטה בצבעים.
- סימולציות לאופציות ובכלל.
- פס נוע ושליטה בו.
- מדדים מחו"ל, כולל חוזים ומט"ח.

 

מדריך למשתמש