גרפיט לחקר פעילות שוק ההון

מערכת לניתוח טכני של ניירות הערך הנסחרים בבורסה ומניות של חברות ישראליות בניו יורק. מאגר המידע של המערכת מתעדכן אחת ליום ומאפשר הצגת גרף שערים ומחזורים היסטוריים לכל אחד מניירות הערך עד 11 שנים אחורנית. המערכת כוללת ניתוחים טכניים רבים כגון ממוצע נע, ממוצע נע אקספוננטי, מדד העוצמה היחסית, מומנטום, סטוכסטי, פיבונאצ'י, רגרסיה ליניארית ועוד ומאפשרת לייצא את הנתונים לגיליונות אלקטרוניים. המערכת מיועדת למשקיעים בשוק ההון אשר מעונינים להיעזר בנתונים היסטוריים ברמות שונות של ניתוח על מנת לבצע את השקעתם.